METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.11   Produkcja gazów technicznych
   
20.12   Produkcja barwników i pigmentów
   
20.13   Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
   
20.14   Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
   
20.15   Produkcja nawozów i związków azotowych
   
20.16   Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
   
20.17   Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
   
20.20   Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
   
20.30   Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
   
20.41   Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
   
20.42   Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
   
20.51   Produkcja materiałów wybuchowych
   
20.52   Produkcja klejów
   
20.53   Produkcja olejków eterycznych
   
20.59   Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
20.60   Produkcja włókien chemicznych
   
21.10   Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
   
21.20   Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
   
22.11   Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
   
22.19   Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
   
22.21   Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
   
22.22   Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
   
22.23   Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
   
22.29   Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
   
23.11   Produkcja szkła płaskiego
   
23.12   Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
   
23.13   Produkcja szkła gospodarczego
   
23.14   Produkcja włókien szklanych
   
23.19   Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
   
23.20   Produkcja wyrobów ogniotrwałych
   
23.31   Produkcja ceramicznych kafli i płytek
   
23.32   Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
   
23.41   Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
   
23.42   Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
   
23.43   Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
   
23.44   Produkcja pozostałych ceramicznych wyrobów technicznych
   
23.49   Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki
   
23.51   Produkcja cementu
   
23.52   Produkcja wapna i gipsu
   
23.61   Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
   

Page 3/6  
Top