METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
07.10   Górnictwo rud żelaza
   
07.29   Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
   
08.11   Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
   
08.12   Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
   
08.91   Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
   
08.93   Wydobywanie soli
   
08.99   Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
10.11   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
   
10.12   Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
   
10.13   Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu
   
10.20   Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
   
10.31   Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
   
10.32   Produkcja soków z owoców i warzyw
   
10.39   Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
   
10.41   Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
   
10.42   Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
   
10.51   Przetwórstwo mleka i wyrób serów
   
10.52   Produkcja lodów
   
10.61   Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
   
10.62   Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
   
10.71   Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
   
10.72   Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
   
10.73   Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
   
10.81   Produkcja cukru
   
10.82   Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
   
10.83   Przetwórstwo herbaty i kawy
   
10.84   Produkcja przypraw
   
10.85   Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
   
10.86   Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
   
10.89   Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
10.91   Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
   
10.92   Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
   
11.01   Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
   
11.02   Produkcja win gronowych
   
11.03   Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
   
11.04   Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
   
11.05   Produkcja piwa
   
11.06   Produkcja słodu
   
11.07   Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
   
12.00   Produkcja wyrobów tytoniowych
   

Page 1/6  
Top