METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee    
    30.30.11   Motoren met vonkontsteking voor luchtvaartuigen
   
    30.30.12   Turbinestraalmotoren en schroefturbines
   
    30.30.13   Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren
   
    30.30.14   Toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede delen daarvan
   
    30.30.15   Delen van motoren met vonkontsteking, voor luchtvaartuigen
   
    30.30.16   Delen van turbinestraalmotoren en van schroefturbines
   
    30.30.20   Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme
   
    30.30.31   Hefschroefvliegtuigen
   
    30.30.32   Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van ≤ 2 000 kg
   
    30.30.33   Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van > 2 000 doch ≤ 15 000 kg
   
    30.30.34   Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van > 15 000 kg
   
    30.30.40   Ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) en draagraketten voor ruimtevaartuigen
   
    30.30.50   Andere delen van lucht- en ruimtevaartuigen
   
    30.30.60   Revisie en verbouwing van luchtvaartuigen en van motoren van luchtvaartuigen
   

Page 1/1  
Top