METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Bouw van schepen en drijvend materieel    
    30.11.21   Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten
   
    30.11.22   Tankschepen voor het vervoer van ruwe aardolie, aardolieproducten, chemische producten of vloeibaar gemaakt gas
   
    30.11.23   Koelschepen, andere dan tankschepen
   
    30.11.24   Schepen voor het vervoer van droge goederen
   
    30.11.31   Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten
   
    30.11.32   Sleepboten en duwboten
   
    30.11.33   Baggermolens en zandzuigers; lichtschepen; drijvende kranen; andere schepen
   
    30.11.40   Offshorevaartuigen en -infrastructuur
   
    30.11.50   Ander drijvend materieel (vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien en bakens daaronder begrepen)
   
    30.11.91   Ombouw en reconstructie van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend materieel
   
    30.11.92   Uitrusting van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend materieel
   

Page 1/1  
Top