METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur    
    26.51.11   Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie
   
    26.51.12   Afstandmeters, theodolieten en tachymeters; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het landmeten, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica
   
    26.51.20   Radartoestellen en toestellen voor radionavigatie
   
    26.51.31   Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter
   
    26.51.32   Tekentafels, tekenmachines en andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten
   
    26.51.33   Handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld micrometers, kalibers), n.e.g.
   
    26.51.41   Meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen
   
    26.51.42   Kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen
   
    26.51.43   Instrumenten voor het meten van elektrische grootheden zonder registreerinrichting
   
    26.51.44   Instrumenten, apparaten en toestellen voor de telecommunicatietechniek
   
    26.51.45   Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische grootheden, n.e.g.
   
    26.51.51   Densimeters, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers
   
    26.51.52   Instrumenten voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen
   
    26.51.53   Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse, n.e.g.
   
    26.51.61   Niet-optische microscopen en diffractieapparaten
   
    26.51.62   Machines, apparaten en toestellen voor het onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen
   
    26.51.63   Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit
   
    26.51.64   Toerentellers, productietellers, taximeters; snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen
   
    26.51.65   Automatische regelaars, hydraulisch of pneumatisch
   
    26.51.66   Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of voor het verifiëren, n.e.g.
   
    26.51.70   Thermostaten, manostaten en andere automatische regelaars
   
    26.51.81   Delen van radartoestellen en toestellen voor radionavigatie
   
    26.51.82   Delen en toebehoren van de goederen van 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 en 26.51.5; microtomen; delen, n.e.g.
   
    26.51.83   Delen en toebehoren van niet-optische microscopen en van diffractieapparaten
   
    26.51.84   Delen en toebehoren van de goederen van 26.51.63 en 26.51.64
   
    26.51.85   Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten en toestellen van 26.51.65, 26.51.66 en 26.51.70
   
    26.51.86   Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten en toestellen van 26.51.11 en 26.51.62
   

Page 1/1  
Top