METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Bewerken en spinnen van textielvezels    
    13.10.10   Wolvet (inclusief lanoline)
   
    13.10.21   Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd
   
    13.10.22   Wol, ontvet of gecarboniseerd, niet gekaard en niet gekamd
   
    13.10.23   Kammeling van wol of van fijn haar
   
    13.10.24   Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd
   
    13.10.25   Katoen, gekaard of gekamd
   
    13.10.26   Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch niet gesponnen
   
    13.10.29   Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen
   
    13.10.31   Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
   
    13.10.32   Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
   
    13.10.40   Garens van zijde of van afval van zijde
   
    13.10.50   Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)
   
    13.10.61   Garens van katoen, andere dan naaigarens
   
    13.10.62   Naaigarens van katoen
   
    13.10.71   Garens van vlas
   
    13.10.72   Garens van jute of van andere bastvezels; garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens
   
    13.10.81   Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, getwijnd of gekabeld (andere dan naaigarens en garens met een hoge sterktegraad van polyamiden, van polyesters of van viscoserayon), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; synthetische of kunstm
   
    13.10.82   Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten stapelvezels
   
    13.10.83   Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels
   
    13.10.84   Garens, andere dan naaigarens, van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
   
    13.10.85   Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten en stapelvezels
   

Page 1/1  
Top