METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren    
    10.20.42   Andere producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie    
       10.20.42.00   Visproducten, enz.; dode dieren bedoeld bij hoofdstuk 3; ongeschikt voor menselijke consumptie
    Detail

Page 1/1  
Top