METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Winning van grind, zand, klei en kaolien    
    08.12.11   Natuurlijk zand
   
    08.12.12   Korrels, scherven, splinters en poeder; keistenen en grind
   
    08.12.13   Mengsels van hoogovenslakken en van dergelijke industriële afvallen, voor het bouwbedrijf, ook indien deze keistenen, grind, rolstenen en vuursteen bevatten
   
    08.12.21   Kaolien en andere kaolienhoudende klei
   
    08.12.22   Andere klei, andalusiet, kyaniet en sillimaniet; mulliet; chamotte- en dinasaarde
   

Page 1/1  
Top