METADATA
PRODCOM Lijst 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Vervaardiging van elektronische onderdelen
   
26.12   Vervaardiging van elektronische printplaten
   
26.20   Vervaardiging van computers en randapparatuur
   
26.30   Vervaardiging van communicatieapparatuur
   
26.40   Vervaardiging van consumentenelektronica
   
26.51   Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
   
26.52   Vervaardiging van uurwerken
   
26.60   Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
   
26.70   Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
   
26.80   Vervaardiging van magnetische en optische media
   
27.11   Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
   
27.12   Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
   
27.20   Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
   
27.31   Vervaardiging van kabels van optische vezels
   
27.32   Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
   
27.33   Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
   
27.40   Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
   
27.51   Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
   
27.52   Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
   
27.90   Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
   
28.11   Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
   
28.12   Vervaardiging van hydraulische apparatuur
   
28.13   Vervaardiging van andere pompen en compressoren
   
28.14   Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
   
28.15   Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
   
28.21   Vervaardiging van ovens en branders
   
28.22   Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
   
28.23   Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
   
28.24   Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
   
28.25   Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
   
28.29   Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
   
28.30   Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
   
28.41   Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
   
28.49   Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
   
28.91   Vervaardiging van machines voor de metallurgie
   
28.92   Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
   
28.93   Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
   
28.94   Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
   
28.95   Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
   
28.96   Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
   

Page 5/6  
Top