METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.99   Manifatturar ieħor n.e.c.    
    32.99.11   Xedd tar-ras tas-sikurezza u prodotti tas-sikurezza oħrajn
   
    32.99.12   Biros (pinen bil-ponta forma ta’ boċċa); pinen u markers bil-ponta tal-feltru jew materjal poruż ieħor; lapsijiet propelling jew sliding
   
    32.99.13   Pinen għat-tpinġija bil-linka taċ-Ċina; fountain pens, pinen stilografiċi u pinen oħrajn
   
    32.99.14   Settijiet ta’ għodod tal-kitba, portapinen u portalapsijiet u holders simili; partijiet minnhom
   
    32.99.15   Lapsijiet, krejons, ċomb tal-lapsijiet, pastels, lapsijiet tal-faħam għall-arti, ġibs għall-kitba jew it-tpinġija u ġibs tal-ħajjata
   
    32.99.16   Lavanji u bordijiet; timbri tad-data, l-issiġillar jew in-numerizzazzjoni u simili; żigarelli tat-tajprajters jew simili; pads tal-linka
   
    32.99.21   Umbrelel u umbrelel tax-xemx; bsaten tal-mixi, bsaten li jsiru banketta, frosti, frosti qsar u simili
   
    32.99.22   Partijiet, tiżjin u aċċessorji ta’ l-umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten tal-mixi, bsaten li jsiru banketta, frosti, frosti qsar u simili
   
    32.99.23   Qfil bil-pressa, qfil bil-molla, staddijiet bil-molla u partijiet minnhom; buttuni; żippijiet
   
    32.99.24   Forom tal-buttuni u partijiet oħrajn tal-buttuni; mammi tal-buttuni; partijiet minn żippijiet
   
    32.99.30   Prodotti mix-xagħar uman jew ta’ l-annimali; prodotti simili magħmulin mit-tessututi
   
    32.99.41   Lajters tas-sigaretti u lajters oħrajn; pipi tat-tipjip u ħolders tas-sigarri jew is-sigarretti u partijiet minnhom
   
    32.99.42   Partijiet minn lajters; ligi proforiċi; oġġetti magħmula minn materjali li jaqbdu
   
    32.99.43   Fjuwils tal-gass għal-lajters fi stat likwidu jew likwifikat, f’kontenituri b’kapaċità ta’ ≤ 300 cm3
   
    32.99.51   Oġġetti għall-festi, il-karnival jew divertiment ieħor, inklużi il-logħob tal-bużullotti u ċajt novelty
   
    32.99.52   Imxat, slajds tax-xagħar u simili; furfiċetti; apparat ta’ l-innuklar; sprejs tal-fwieħa u l-immuntar u l-kapep tagħhom
   
    32.99.53   Strumenti, apparat u mudelli ddisinjati għal skopijiet ta’ dimostrazzjoni
   
    32.99.54   Xemgħat, kandiletti u simili
   
    32.99.55   Fjuri, ħaxix u frott artifiċjali u partijiet minnhom
   
    32.99.59   Oġġetti varji oħrajn m.k.b.
   

Page 1/1  
Top