METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Manifattura ta' magni ta' l-agrikoltura u tal-forestrija    
    28.30.10   Trakters ikkontrollati minn persuni bil-mixi
   
    28.30.21   Trakters, bil-qawwa tal-magna ta’ ≤ 37 kW
   
    28.30.22   Trakters, bil-qawwa tal-magna ta’ > 37 kW iżda ≤ 59 kW
   
    28.30.23   Trakters, bil-qawwa tal-magna ta’ > 59 kW
   
    28.30.31   Mħaret
   
    28.30.32   Xtiebi, apparat li jobrox il-wiċċ tal-ħamrija, kultivaturi, apparat li jaqla l-ħaxix ħażin u mgħażqat
   
    28.30.33   Apparat li jiżra, jħawwel u trapjantaturi
   
    28.30.34   Apparat li jifrex id-demel u apparat li jqassam il-fertilizzatur
   
    28.30.39   Makkinarju ieħor li jaħdem il-ħamrija
   
    28.30.40   Mowers għall-qtugħ tal-ħaxix tal-lawns, parkijiet jew kampijiet ta’ l-isports
   
    28.30.51   Mowers (inklużi xfafar li jiġu mmuntati fuq ir-trakters) m.k.b.
   
    28.30.52   Makkinarju għall-produzzjoni tat-tiben
   
    28.30.53   Magni li jimballaw il-ħafur jew l-għalf, inklużi magni tat-tip pick-up
   
    28.30.54   Magni tal-ħsad ta’ l-għeruq u t-tuberi
   
    28.30.59   Makkinarji għall-ħsad u d-dris m.k.b.
   
    28.30.60   Makkinarju għall-projezzjoni, id-dispersjoni u l-bexx tal likwidi jew trab fl-agrikoltura jew l-ortikultura
   
    28.30.70   Trejlers u semitrejlers għall-agrikoltura li jgħabbu jew iħottu weħidhom
   
    28.30.81   Makkinarju għat-tindif, l-għażla u l-klassifikazzjoni tal-bajd, il-frott u prodotti oħrajn ta’ l-agrikoltura, minbarra ż-żerriegha, il-qmuħ jew ħaxix leguminuż imnixxef
   
    28.30.82   Magni tal-jaħilbu l-baqar
   
    28.30.83   Makkinarju għall-preparazzjoni ta’ l-għalf ta’ l-annimali
   
    28.30.84   Inkubaturi u apparat għat-trobbija artifiċjali tal-flieles tat-tjur
   
    28.30.85   Makkinarju għaż-żamma tat-tjur
   
    28.30.86   Makkinarju għall-agrikoltura, l-ortikultura, il-forestrija, iż-żamma tat-tjur u l-apikultura, m.k.b.
   
    28.30.91   Partijiet minn magni tal-ħsad u tad-dris m.k.b.
   
    28.30.92   Partijiet minn magni li jaħdmu l-ħamrija
   
    28.30.93   Partijiet minn makkinarju agrikolu ieħor
   
    28.30.94   Partijiet minn magni li jaħilbu l-baqar u magni li jaħdmu l-ħalib m.k.b.
   

Page 1/1  
Top