METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12.00   Manifattura ta' prodotti tat-tabakk    
    12.00.11   Sigarri, cheroots, sigarri żgħar u sigarretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk
   
    12.00.19   Tabakk manifatturat ieħor u sostituti; tabakk omoġenizzat jew rikostitwit; estratti u essenzi tat-tabakk
   

Page 1/1  
Top