METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
11.07   Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken    
    11.07.11   Ilma minerali u ilma effervexxenti, mhux bil-ħlewwa jew it-togħma miżjuda
   
    11.07.19   Xarbiet oħrajn mhux alkoħoliċi
   

Page 1/1  
Top