METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
11.01   Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti    
    11.01.10   Xorb alkoħoliku ddistillat    
       11.01.10.20   Spirti li ġejjin minn inbid distillat jew mill-karfa ta' l-għeneb magħsur (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol)
    Detail
       11.01.10.30   Wiski (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol)
    Detail
       11.01.10.40   Rum u tafia (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol)
    Detail
       11.01.10.50   Gin and Geneva (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol)
    Detail
       11.01.10.63   Vodka b'volum t'alkoħol ta' 45,4 % (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol)
    Detail
       11.01.10.65   Spirti distillati mill-frott (exklużi likurs, ġin, Geneva, inbid jew inbid mill-karfa ta' l-għeneb magħsur (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol))
    Detail
       11.01.10.70   Alkoħols puri (importanti: eskluzi dazju fuq l-alkoħol)
    Detail
       11.01.10.80   Spirti, likurs u xarbiet bl-ispirti (eskluż dawk li huma distillati mill-inbid, inbid mill-karfa ta' l-għeneb magħsur jew mill-frott/wiski, rum, tafia, ġin u gemeva, spirti distillati mill-frott
    Detail

Page 1/1  
Top