METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.89   Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.    
    10.89.11   Sopop u brodu u preparazzjonijiet magħmula minnhom
   
    10.89.12   Bajd, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd friski jew ippriservati; bajd fil-qoxra ppriservat jew imsajjar; abjad tal-bajd
   
    10.89.13   Ħmejjer (attivi jew mhux attivi); mikro-organiżmi b’ċellula waħda oħrajn, mejta; baking powders ippreparati
   
    10.89.14   Estratti u meraq tal-laħam, il-ħut u l-invertebrati akwatiċi
   
    10.89.19   Prodotti ta’ l-ikel diversi m.k.b.
   

Page 1/1  
Top