METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.82   Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor    
    10.82.22   Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u ta’ l-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), li mhux fil-kwantità    
       10.82.22.33   Blokki taċ-ċikkulata bil-mili fin-nofs (inkluż dak bil-krema, likur jew pejst tal-frott, esklużi gallettini taċ-ċikkulata)
    Detail
       10.82.22.35   Blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa li għandhom ċereali, frott jew ġewż (esklużi dawk il-gallettini mimlijin biċ-ċikkulata)
    Detail
       10.82.22.39   Blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa (eskluż dawk li għandhom ċereali, frott jew ġewż, gallettini taċ-ċikkulata)
    Detail
       10.82.22.43   Ċikkulati li fihom l-alkoħol (esklużi dawk il-blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa)
    Detail
       10.82.22.45   Ċikkulati (eskluż dawk li fihom l-alkoħol, fi blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa)
    Detail
       10.82.22.53   Ħlewwiet taċ-ċikkulata mimlijin (eskluż dawk fi blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa, gallettini taċ-ċikkulata, ċikkulati)
    Detail
       10.82.22.55   Ħlewwiet taċ-ċikkulata (eskluż dawk mimlijin, fi blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa, gallettini taċ-ċikkulata, ċikkulati)
    Detail
       10.82.22.60   Ħlewwiet taz-zokkor u sostituti magħmula minn prodotti ta' sostituzzjoni taz-zokkor, li jħaddnu l-kawkaw (inkluż qubbajt taċ-ċikkulata) (eskluża ċikkulata bajda)
    Detail
       10.82.22.70   Pejst taċ-ċikkulata
    Detail
       10.82.22.80   Preparazzjonjiet li jħaddnu kawkaw li jintuża għax-xarbiet
    Detail
       10.82.22.90   Prodotti ta' l-ikel bil-kawkaw (eskluż pejst tal-kawkaw, butir, trab, blokki, biċċiet, biċċiet sħaħ, likwidu, pejst, trab, ħbub, u forom oħra sħaħ f'pakketti > 2 kg, biex isiru xarbiet, pejst taċ-ċikkulata)
    Detail

Page 1/1  
Top