METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.82   Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor    
    10.82.11   Pejst tal-kawkaw, kemm jekk bix-xaħam imneħħi u kemm jekk le
   
    10.82.12   Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw
   
    10.82.13   Trab tal-kawkaw, li ma fihx iz-zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda
   
    10.82.14   Trab tal-kawkaw, li fih zokkor jew xi sustanza oħra ta’ ħlewwa miżjuda
   
    10.82.21   Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u ta’ l-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), fil-kwantità
   
    10.82.22   Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u ta’ l-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), li mhux fil-kwantità
   
    10.82.23   Prodotti tad-dolċerija taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw
   
    10.82.24   Frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, ippriservati fiz-zokkor
   

Page 1/1  
Top