METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.81   Manifattura ta' zokkor    
    10.81.14   Molasses    
       10.81.14.30   Ġulepp magħqud ta' l-aġġru
    Detail
       10.81.14.50   Ġulepp magħqud li ġej mill-qligħ jew raffinar taz-zokkor (ezkluż ġulepp magħqud ta' l-aġġru)
    Detail

Page 1/1  
Top