METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.81   Manifattura ta' zokkor    
    10.81.11   Zokkor mhux irfinut mill-kannamieli jew il-pitravi zokkrija, fi stat solidu
   
    10.81.12   Zokkor irfunut tal-kannamieli u tal-pitravi zokkrija u sucrose pur kimikament, fi stat solidu, b’sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda
   
    10.81.13   Zokkor irfunut tal-kannamieli u tal-pitravi zokkrija b’sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda; zokkor ta’ l-aġġru u xropp taz-zokkor ta’ l-aġġru
   
    10.81.14   Molasses
   
    10.81.20   Għaġna tal-pitravi zokkrija, bagasse, u skart ieħor mill-manifattura taz-zokkor
   

Page 1/1  
Top