METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.62   Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu    
    10.62.11   Lamtu; inulina; glutina tal-qamħ; destrina u lamtu modifikat ieħor    
       10.62.11.11   Lamtu tal-qamħ
    Detail
       10.62.11.13   Lamtu tal-qamħirrum (korn)
    Detail
       10.62.11.15   Lamtu tal-patata
    Detail
       10.62.11.19   Lamtijiet (inklużi ross, dqiq tal-manjoka, ararut, palm tas-sagu) (eskluż qamħ, qamħirrum (korn) u patata)
    Detail
       10.62.11.30   Inulina
    Detail
       10.62.11.50   Glutina tal-qamħ (eskluża glutina tal-qamħ li tkun ippreparata għall-użu bħala kolla jew għall-kisi u gglejżjar għall-industrija tat-tessuti)
    Detail
       10.62.11.70   Dextrin u lamtijiet modifikati (inkluż ester u dak eteru, lamtu solubbli, lamtu preġelatinizzat/minfuħ, lamtu dialdehyde, lamtu trattat bil-formaldehyde/epichlorohydrin)
    Detail

Page 1/1  
Top