METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.62   Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu    
    10.62.11   Lamtu; inulina; glutina tal-qamħ; destrina u lamtu modifikat ieħor
   
    10.62.12   Tapjoka u sostituti magħmula mill-lamtu f’forma ta’ laqx, frak u simili
   
    10.62.13   Glukows u xropp tal-glukows; fructose u xropp tal-fructose; zokkor invert; zokkor u xroppijiet taz-zokkor m.k.b.
   
    10.62.14   Żejt tal-qamħirrun
   
    10.62.20   Fdalijiet tal-manifattura tal-lamtu u fdalijiet simili
   

Page 1/1  
Top