METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ    
    10.61.32   Xgħir u barli mitħun oħxon, dqiq oħxon u pellets m.k.b.    
       10.61.32.30   Xgħir u barli mitħun oħxon u għasida tal-ħafur, qamħirrum, dqiq ta' l-oħxon, bârli u ċereali oħra (minbarra dqiq)
    Detail
       10.61.32.40   Gerbub tad-dqiq
    Detail
       10.61.32.50   Gerbub ta' l-għasida tal-ħafur, qamħirrum, dqiq ta' l-oħxon, bârli u ċereali oħra (minbarra dqiq)
    Detail

Page 1/1  
Top