METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ    
    10.61.11   Ross imfesdaq
   
    10.61.12   Ross, mitħun parzjalment jew kompletament jew imfarrak
   
    10.61.21   Dqiq tal-qamħ jew meslin
   
    10.61.22   Dqiq ieħor taċ-ċereali
   
    10.61.23   Dqiq u dqiq oħxon mill-ħaxix
   
    10.61.24   Taħlitiet għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnar
   
    10.61.31   Xgħir u barli mitħun oħxon u dqiq oħxon tal-qamħ
   
    10.61.32   Xgħir u barli mitħun oħxon, dqiq oħxon u pellets m.k.b.
   
    10.61.33   Ċereali tal-kolazzjon u prodotti oħrajn taċ-ċereali
   
    10.61.40   Nuħħala, sharps u fdalijiet oħrajn mill-ipproċesar taċ-ċereali
   

Page 1/1  
Top