METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon    
    10.51.52   Jogurt u ħalib jew krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati    
       10.51.52.41   Ħalib imbaqqat, krema, jogurt u prodotti ffermentati oħra
    Detail
       10.51.52.45   Jogurt likwidu tat-togħma jew ħalib aċiduż (ħalib magħqud, krema, jogurt u prodotti oħra ffermentati bit-togħma u li għandhom frott, ġewż jew kawkaw miżjud)
    Detail
       10.51.52.63   Trab tax-xorrox tal-ħalib
    Detail
       10.51.52.65   Xorrox tal-ħalib
    Detail

Page 1/1  
Top