METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon    
    10.51.11   Ħalib likwidu pproċessat
   
    10.51.12   Ħalib u krema b’> minn 6 % ta’ xaħam, mhux ikkonċentrati jew biz-zokkor miżjud
   
    10.51.21   Trab tal-ħalib xkumat
   
    10.51.22   Trab tal-ħalib intier
   
    10.51.30   Butir u pejsts magħmula mill-ħalib
   
    10.51.40   Ġobon u ġobon moxx
   
    10.51.51   Ħalib u krema, kkonċentrati jew biz-zokkor miżjud jew b’sustanzi ta’ ħlewwa oħrajn, li mhux fi stat solidu
   
    10.51.52   Jogurt u ħalib jew krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati
   
    10.51.53   Kaseina
   
    10.51.54   Lattożju u xropp tal-lattożju
   
    10.51.55   Xorrox
   
    10.51.56   Prodotti tal-ħalib m.k.b.
   

Page 1/1  
Top