METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.41   Manifattura ta' żjut u xaħmijiet    
    10.41.53   Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament    
       10.41.53.10   Żejt raffinat miż-żebbuġa u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)
    Detail
       10.41.53.30   Żjut u l-frazzjonijiet tagħhom miksuba biss miż-żebbuġ (inklużi dawk imħallta ma' żejt taż-żebbuġa verġni, irfinuti) (minbarra żejt taż-żebbuġa verġni u żjut modifikati kimikament)
    Detail

Page 1/1  
Top