METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.41   Manifattura ta' żjut u xaħmijiet    
    10.41.42   Dqiq u dqiq oħxon taż-żerriegħa taż-żejt jew frott li jipproduċu ż-żejt, minbarra dawk tal-mustarda    
       10.41.42.00   Dqiq u ikliet ta' żrieragħ li minnhom jingħasar iż-żejt jew frott li jipproduċi ż-żejt (minbarra l-mustarda)
    Detail

Page 1/1  
Top