METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex    
    10.39.11   Ħaxix, iffriżat
   
    10.39.12   Ħaxix, ippriservat b’mod proviżorju
   
    10.39.13   Ħaxix imnixxef
   
    10.39.15   Fażola, ippriservata b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati
   
    10.39.16   Piżelli, ippriservata b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati
   
    10.39.17   Ħaxix ieħor (minbarra l-patata), ippriservat b’xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċti aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati
   
    10.39.18   Ħaxix (minbarra l-patata), frott, lewż u partijiet oħra li jittieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippriservati fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku
   
    10.39.21   Frott u lewż, nejjin jew imsajrin, iffriżati
   
    10.39.22   Ġammijiet, jelis tal-frott u purejiet u pejsts tal-frott jew il-lewż
   
    10.39.23   Lewż, karawett, mixwijin, immellħin jew ippreparati b’xi mod ieħor
   
    10.39.24   Frott u lewż, ippriservati b’mod proviżorju, mhux għall-konsum immedjat
   
    10.39.25   Frott ieħor ippreparat jew ippriservat
   
    10.39.30   Materjal mill-ħaxix u skart tal-ħaxix, fdalijiet tal-ħaxix u prodotti sekondarji
   
    10.39.91   Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-priservazzjoni tal-frott u l-ħaxix
   

Page 1/1  
Top