METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski    
    10.20.41   Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akwatiċi oħra, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem    
       10.20.41.00   Dqiq, ikliet u pritkuni ta' ħut jew ta' krustaċji, molluski jew invertebrati oħra li jgħixu fl-ilma, li mhux tajba biex jittieklu minn nies
    Detail

Page 1/1  
Top