METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski    
    10.20.11   Flettijiet tal-ħut u laħam tal-ħut ieħor (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), frisk jew imkessaħ
   
    10.20.12   Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, friski jew imkessħa
   
    10.20.13   Ħut, iffriżat
   
    10.20.14   Ħut, iffriżat
   
    10.20.15   Laħam tal-ħut, (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), iffriżat
   
    10.20.16   Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, iffriżati
   
    10.20.21   Flettijiet tal-ħut, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, iżda mhux affumikati
   
    10.20.22   Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem
   
    10.20.23   Ħut, imnixxef, kemm jekk immellaħ u kemm jekk le, jew fis-salmura
   
    10.20.24   Ħut, inklużi l-flettijiet tal-ħut, affumikati
   
    10.20.25   Ħut, ippreparat jew ippriservat b’xi mod ieħor; minbarra platti tal-ħut ippreparati
   
    10.20.26   Kavjar u sostituti tal-kavjar
   
    10.20.31   Krustaċji, iffriżati
   
    10.20.32   Molluski, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati
   
    10.20.33   Invertebrati akwatiċi oħrajn, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati
   
    10.20.34   Krustaċji, ippreparati jew ippriservati b’xi mod ieħor; molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippriservati b’xi mod ieħor
   
    10.20.41   Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akwatiċi oħra, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem
   
    10.20.42   Prodotti oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem, tal-ħut tal-krustaċji, tal-molluski jew invertebrati akwatiċi oħra
   

Page 1/1  
Top