METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Produzzjoni ta' laħam u prodotti ta' laħam tat-tjur    
    10.13.11   Laħam tal-majjal, qatgħat, imnixxfin jew affumikati (bejken jew perżut)
   
    10.13.12   Laħam ta’ l-annimali ta’ l-ifrat, immellaħ, imnixxef jew affumikat
   
    10.13.13   Laħam jew ġewwieni tal-laħam li jittiekel ieħor, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat (barra mill-laħam tal-majjal jew ta’ l-ifrat); dqiq jew dqiq oħxon mill-laħam jew il-ġewwieni tal-laħam
   
    10.13.14   Zalzett u prodotti simili tal-laħam, ġewwieni jew demm
   
    10.13.15   Laħam, gewwieni tal-laħam jew demm ippreparati u ppriservati oħrajn, barra mill-platti ppreparati ta’ laħam u ġewwieni
   
    10.13.16   Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-laħam mhux tajbin għal konsum mill-bniedem; greaves (fdalijiet li jibqgħu meta jinħall ix-xaħam)
   
    10.13.91   Servizzi ta’ tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam
   

Page 1/1  
Top