METADATA
Lista PRODCOM ta' prodotti industrijali, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
07.10   Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri
   
07.29   Qtugħ ta' metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri
   
08.11   Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja
   
08.12   Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri
   
08.91   Qtugħ ta' minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri
   
08.93   Estrazzjoni ta' melħ
   
08.99   Minjieri u barrieri oħra n.e.c.
   
10.11   Ipproċessar u priservar ta' laħam
   
10.12   Ipproċessar u priservar ta' laħam tat-tjur
   
10.13   Produzzjoni ta' laħam u prodotti ta' laħam tat-tjur
   
10.20   Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski
   
10.31   Ipproċessar u priservar ta' patata
   
10.32   Manifattura ta' meraq tal-frott u tal-ħxejjex
   
10.39   Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex
   
10.41   Manifattura ta' żjut u xaħmijiet
   
10.42   Manifattura ta' marġerina u xaħmijiet simili li jittieklu
   
10.51   Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon
   
10.52   Manifattura ta' ġelat
   
10.61   Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ
   
10.62   Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu
   
10.71   Manifattura ta' ħobż; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti friski
   
10.72   Manifattura ta' biskuttelli u gallettini; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti ppriservati
   
10.73   Manifattura ta' mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili ta' l-għaġina
   
10.81   Manifattura ta' zokkor
   
10.82   Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor
   
10.83   Ipproċessar ta' te u kafè
   
10.84   Manifattura ta' kondimenti u ħwawar
   
10.85   Manifattura ta' ikliet u platti lesti
   
10.86   Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku
   
10.89   Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
   
10.91   Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest
   
10.92   Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi
   
11.01   Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
   
11.02   Manifattura ta' inbid mill-għeneb
   
11.03   Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott
   
11.04   Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati
   
11.05   Manifattura ta' birra
   
11.06   Manifattura ta' malt
   
11.07   Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken
   
12.00   Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
   

Page 1/6  
Top