METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana    
    30.30.11   Lidaparātu dzirksteļaizdedzes dzinēji
   
    30.30.12   Turboreaktīvie un turbopropelleru dzinēji
   
    30.30.13   Reaktīvie dzinēji, izņemot turboreaktīvos
   
    30.30.14   Lidotāju trenažieri uz zemes un to daļas
   
    30.30.15   Lidaparātu dzirksteļaizdedzes dzinēju daļas
   
    30.30.16   Turboreaktīvo vai turbopropelleru dzinēju daļas
   
    30.30.20   Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bezmotora lidaparāti
   
    30.30.31   Helikopteri
   
    30.30.32   Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars nepārsniedz 2 000 kg
   
    30.30.33   Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars pārsniedz 2 000 kg, bet nepārsniedz 15 000 kg
   
    30.30.34   Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars pārsniedz 15 000 kg
   
    30.30.40   Kosmosa kuģi (ietverot zemes mākslīgos pavadoņus) un kosmiskās nesējraķetes
   
    30.30.50   Citas lidaparātu un kosmosa kuģu daļas
   
    30.30.60   Lidaparātu un lidaparātu dzinēju remonta un pārveides pakalpojumi
   

Page 1/1  
Top