METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Kuģu un peldošo iekārtu būve    
    30.11.31   Zvejas kuģi; zivju pārstrādes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai    
       30.11.31.30   Zvejas kuģi
    Detail
       30.11.31.50   Zivju pārstrādes kuģi
    Detail

Page 1/1  
Top