METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Kuģu un peldošo iekārtu būve    
    30.11.21   Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji
   
    30.11.22   Tankkuģi, kas pārvadā jēlnaftu, naftas produktus, ķīmiskās vielas, sašķidrināto gāzi
   
    30.11.23   Refrižeratorkuģi, izņemot tankkuģus
   
    30.11.24   Sauskravu transportkuģi
   
    30.11.31   Zvejas kuģi; zivju pārstrādes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai
   
    30.11.32   Velkoņi un stūmējkuģi
   
    30.11.33   Bagarkuģi; signālkuģi, peldošie celtņi; citi kuģi
   
    30.11.40   Jūras piekrastes zonas kuģošanas līdzekļi un infrastruktūra
   
    30.11.50   Citi peldlīdzekļi (ietverot plostus, peldošās cisternas, kesonus, kuģu piestātnes, bojas un bākas)
   
    30.11.91   Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju pārbūve un atjaunošana
   
    30.11.92   Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju tehniskās aprīkošanas pakalpojumi
   

Page 1/1  
Top