METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana    
    28.22.16   Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi    
       28.22.16.30   Lifti un būvgružu konteineru pacēlāji ar elektrisko piedziņu
    Detail
       28.22.16.50   Lifti un būvgružu konteineru pacēlāji (izņemot ar elektrisko piedziņu)
    Detail
       28.22.16.70   Eskalatori un slīdlentes
    Detail

Page 1/1  
Top