METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.21   Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana    
    28.21.14   Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu daļas    
       28.21.14.30   Daļas kurtuvju degļiem šķidrai degvielai, cietai putekļveida degvielai vai gāzei, mehāniskiem režģiem, mehāniskiem pelnu izlādētājiem un tamlīdzīgām ierīcēm
   
       28.21.14.50   Daļas neelektriskām rūpniecības vai laboratorijas kurtuvēm un krāsnīm
   
       28.21.14.70   Daļas rūpniecības vai laboratorijas elektriskām, indukcijas vai dielektriskām kurtuvēm un krāsnīm vai sildīšanas iekārtām
   

Page 1/1  
Top