METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.14   Krānu un ventiļu ražošana    
    28.14.11   Spiedienu samazinošie, regulēšanas, kontroles un drošības ventiļi
   
    28.14.12   Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru ventiļi
   
    28.14.13   Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, aizbīdņi, lodveida ventiļi un citi ventiļi
   
    28.14.20   Krānu, ventiļu un līdzīgu izstrādājumu daļas
   

Page 1/1  
Top