METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.11   Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus    
    28.11.11   Ārējie motori kuģu dzinējiekārtām
   
    28.11.12   Dzirksteļaizdedzes dzinēji kuģu dzinējiekārtām; citi dzinēji
   
    28.11.13   Citi kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļmotori
   
    28.11.21   Ūdens tvaika un citas tvaika turbīnas
   
    28.11.22   Hidroturbīnas un ūdensrati
   
    28.11.23   Gāzturbīnu dzinēji, izņemot turboreaktīvos un turbopropelleru dzinējus
   
    28.11.24   Vēja turbīnas
   
    28.11.31   Ūdens tvaika un citu tvaika turbīnu daļas
   
    28.11.32   Hidraulisko turbīnu un ūdensratu daļas, ietverot regulatorus
   
    28.11.33   Gāzturbīnu dzinēju daļas, izņemot turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas
   
    28.11.41   Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju daļas, izņemot lidaparātu dzinēju daļas
   
    28.11.42   Pārējo citur neklasificētu dzinēju daļas
   

Page 1/1  
Top