METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana    
    26.51.85   Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.65, 26.51.66 un 26.51.70 pozīcijā    
       26.51.85.20   Pozīcijas 90.31 instrumentu, ierīču un mašīnu daļas un piederumi
   
       26.51.85.50   Automātiskās regulēšanas vai vadības instrumentu un aparātu daļas un piederumi
   

Page 1/1  
Top