METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana    
    26.51.31   Svari ar jutību 5 cg vai augstāku    
       26.51.31.00   Svari ar 50 mg vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem; to daļas un piederumi
   

Page 1/1  
Top