METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana    
    26.51.11   Kompasi virziena noteikšanai; citi navigācijas instrumenti un ierīces
   
    26.51.12   Tālmēri, teodolīti un tahimetri (taheometri); citi ģeodēzijas, hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas un ģeofizikas instrumenti un ierīces
   
    26.51.20   Radiolokācijas aparatūra un radionavigācijas aparatūra
   
    26.51.31   Svari ar jutību 5 cg vai augstāku
   
    26.51.32   Rasēšanas galdi un citi zīmēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti
   
    26.51.33   Citur neklasificēti rokas instrumenti garuma mērīšanai (ietverot mikrometrus un kalibrus)
   
    26.51.41   Instrumenti un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
   
    26.51.42   Katodstaru osciloskopi un oscilogrāfi
   
    26.51.43   Instrumenti elektrības daudzuma mērīšanai bez reģistrēšanas ierīces
   
    26.51.44   Sakaru ierīces un aparatūra
   
    26.51.45   Citur neklasificētas ierīces un aparatūra elektrības daudzuma noteikšanai vai mērīšanai
   
    26.51.51   Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri
   
    26.51.52   Šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa, spiediena un citu lielumu noteikšanas vai mērīšanas instrumenti
   
    26.51.53   Citur neklasificēti instrumenti un aparāti fizikālo lielumu noteikšanai vai ķīmiskajām analīzēm
   
    26.51.61   Mikroskopi (izņemot optiskos mikroskopus) un difrakcijas aparāti
   
    26.51.62   Iekārtas un aparāti materiālu fizikālo īpašību testēšanai
   
    26.51.63   Gāzu, šķidrumu un elektrības padeves vai ieguves skaitītāji
   
    26.51.64   Apgriezienu un ieguves mērītāji, taksometru skaitītāji; spidometri un tahometri; stroboskopi
   
    26.51.65   Hidrauliskās vai pneimatiskās automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra
   
    26.51.66   Citur neklasificēti mērīšanas un pārbaudes instrumenti, aparāti un iekārtas
   
    26.51.70   Termostati, manostati un citas automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra
   
    26.51.81   Radiolokācijas aparatūras un radionavigācijas aparatūras daļas
   
    26.51.82   Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 un 26.51.5 pozīcijā; mikrotomi; citur neklasificētas daļas
   
    26.51.83   Mikroskopu (izņemot optiskos mikroskopus) un difrakcijas iekārtu daļas un piederumi
   
    26.51.84   Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.63 un 26.51.64 pozīcijā
   
    26.51.85   Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.65, 26.51.66 un 26.51.70 pozīcijā
   
    26.51.86   Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.11 un 26.51.62 pozīcijā
   

Page 1/1  
Top