METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.40   Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana    
    26.40.11   Radiouztvērēji (izņemot automobiļu radiouztvērējus), kas var darboties bez ārēja enerģijas avota
   
    26.40.12   Radiouztvērēji, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota
   
    26.40.20   Televīzijas uztvērēji apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar radiouztvērējiem vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru
   
    26.40.31   Disku atskaņotāji, skaņuplašu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citas skaņas reproducēšanas iekārtas
   
    26.40.32   Magnetofoni un cita skaņu ierakstu aparatūra
   
    26.40.33   Videokameras un cita video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra
   
    26.40.34   Monitori un projektori, kas neiekļauj televīzijas uztvērējus un kurus galvenokārt neizmanto automātiskās datu apstrādes sistēmās
   
    26.40.41   Mikrofoni un to statīvi
   
    26.40.42   Skaļruņi; austiņas, arī komplektā ar mikrofonu un skaļruni
   
    26.40.43   Zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināšanai
   
    26.40.44   Citur neklasificēti radiotelefona un radiotelegrāfa uztveršanas aparāti
   
    26.40.51   Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas un piederumi
   
    26.40.52   Radiouztvērēju un radioraidītāju daļas; radariekārtu daļas
   
    26.40.60   Videospēļu konsoles (izmantošanai kopā ar televizoru vai ar iebūvētu ekrānu) un citas veiklības vai laimesspēles ar elektronisku displeju
   

Page 1/1  
Top