METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Papīra un kartona ražošana    
    17.12.60   Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi papīri    
       17.12.60.00   Augu pergaments, tauknecaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un citi glazētie caurspīdīgie papīri
    Detail

Page 1/1  
Top