METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Papīra un kartona ražošana    
    17.12.13   Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopēšanas papīra pamats; tapešu pamats    
       17.12.13.00   Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojūtīga, termojūtīga vai elektrojūtīga papīra pamats; kopējamā papīra pamats; tapešu pamats
    Detail

Page 1/1  
Top