METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.11   Celulozes (papīrmasas) ražošana    
    17.11.11   Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes
   
    17.11.12   Ķīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes
   
    17.11.13   Ķīmiskā sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes
   
    17.11.14   Mehāniskā koksnes celuloze; pusķīmiskā koksnes celuloze; papīra masa no citiem celulozi saturošiem šķiedrmateriāliem, izņemot koksni
   

Page 1/1  
Top