METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.85   Gatavu ēdienu ražošana    
    10.85.12   Gatavi ēdieni no zivīm, vēžveidīgajiem un mīkstmiešiem    
       10.85.12.00   Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz zivju, ūdens mīkstmiešu un molusku bāzes
    Detail

Page 1/1  
Top