METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.41   Eļļu un tauku ražošana    
    10.41.11   Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi nesagatavota    
       10.41.11.00   Cūku tauku stearīns, eļļa; oleostearīns, oleoeļļa un sveču tauku eļļa (izņemot emuļģētu, sajauktu vai citādi sagatavotu )
    Detail

Page 1/1  
Top