METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.41   Eļļu un tauku ražošana    
    10.41.11   Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi nesagatavota
   
    10.41.12   Jūras dzīvnieku un zivju tauki un eļļas, un to frakcijas
   
    10.41.19   Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.21   Neattīrīta sojas pupiņu eļļa
   
    10.41.22   Neattīrīta zemesriekstu eļļa
   
    10.41.23   Neattīrīta olīveļļa
   
    10.41.24   Neattīrīta saulespuķu eļļa
   
    10.41.25   Neattīrīta kokvilnas eļļa
   
    10.41.26   Neattīrīta rapšu un sinepju eļļa
   
    10.41.27   Neattīrīta palmu eļļa
   
    10.41.28   Neattīrīta kokosriekstu eļļa
   
    10.41.29   Citas neattīrītas augu eļļas
   
    10.41.30   Jēlkokvilnas produkti
   
    10.41.41   Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi
   
    10.41.42   Eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu, izņemot sinepju, milti
   
    10.41.51   Rafinēta sojas pupiņu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.52   Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.53   Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.54   Rafinēta saulespuķu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.55   Rafinēta kokvilnas eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.56   Rafinētas rapšu un sinepju eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.57   Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.58   Rafinēta kokosriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.59   Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām
   
    10.41.60   Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas
   
    10.41.71   Augu vaski (izņemot triglicerīdus)
   
    10.41.72   Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi
   

Page 1/1  
Top