METADATA
PRODCOM saraksta, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.12   Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana    
    10.12.10   Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa    
       10.12.10.10   Svaigi vai atdzesēti cāļi, veseli
    Detail
       10.12.10.20   Svaigi vai atdzesēti tītari, veseli
    Detail
       10.12.10.30   Svaigas vai atdzesēti zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas
    Detail
       10.12.10.40   Svaigas vai atdzesētas zosu un pīļu treknās aknas
    Detail
       10.12.10.50   Svaigi vai atdzesēti cāļu izcirtņi
    Detail
       10.12.10.60   Svaigi vai atdzesēti tītaru izcirtņi
    Detail
       10.12.10.70   Svaigi vai atdzesēti zosu, pīļu un pērļu vistiņu izcirtņi
    Detail

Page 1/1  
Top